Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne prętów zbrojeniowych przy torkretowaniu lub rekonstrukcji elementów betonem towarowym:
- materiał MuCis® Steel Protection
  
   
Dodatkowa warstwa sczepna przy rekonstrukcji elementów betonem towarowym lub betonem typu PCC:
- materiał MuCis® BS 39
  
   
Naprawa drobnych ubytków betonu z otuleniem odkrytego zbrojenia:
- zestaw materiałów VHDRS® System 2:
- zabezpieczenie zbrojenia materiałem MuCis® Steel Protection
- wypełnienie ubytków materiałem MuCis® BS 39
  
   
Warstwa naprawcza otulająca odkryte zbrojenie:
- zestaw materiałów VHDRS® System 2:
- zabezpieczenie zbrojenia materiałem MuCis® Steel Protection
- warstwa naprawcza z materiału MuCis® BS 39
  
   
Wyrównanie i/lub zabezpieczenie powierzchni przed ścieraniem lub wymywaniem spoiwa:
- materiał MuCis® BS 39 lub MuCis® BS 38 o uziarnieniu 0,7 mm
  
   
Wygładzenie i zabezpieczenie powierzchni powłoką ochronną:
- zestaw materiałów VHDRS® System 3
- wygładzenie powierzchni materiałem MuCis® BS 38 o uziarnieniu 0,7 mm
- powłoka ochronna z materiału Tecnoriv AC 100
Przykłady:


© 2023 OTiK Sp. z o.o.