KROK 1:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Ubytki betonu i miejsca gdzie otulina prętów zbrojeniowych odspoiła się lub została zakwalifikowana do wymiany, powinny być wcześniej naprawione zestawem materiałów VHDRS® System 2. Należy dokładnie usunąć zabrudzenia powierzchni. W zależności od rodzaju i stanu technicznego betonu najlepsze wyniki może zapewnić piaskowanie lub mycie wodą pod ciśnieniem powyżej 1000 bar.
Więcej o przygotowaniu podłoża w rozdziale "Strategia naprawy".


   
KROK 2:
WYRÓWNANIE LUB WYGŁADZENIE POWIERZCHNI

Porowate lub nierówne powierzchnie betonu i napraw można wyrównać (zaprawami MuCis BS 39 lub MuCis BS 38 o uziarnieniu 0 - 1,2 mm) i/lub wygładzić zaprawą MuCis BS 38 o uziarnieniu 0 - 0,7 mm.
Cechy zaprawy MuCis BS 38:
 • uziarnienie 0 - 1,2 mm lub 0 - 0,7 mm,
 • nakładanie natryskiem mokrym lub ręcznie,
 • nakładanie na suche lub mokre podłoże,
 • moduł sprężystości 9 [GPa],
 • stan pasywny stali w obecności chlorków w/g PN-86/B-01810,
 • ograniczenie aktywnej korozji stali w obecności chlorków w/g JIS A 6205,
 • domieszki antykorozyjne MuCis®,
 • aprobaty techniczne: ITB, IBDIM,
 • dopuszczenie PZH do kontaktu z wodą do picia,


 •       
  KROK 3:
  MALOWANIE DEKORACYJNE I OCHRONNE

  Powłoki zabezpieczające przed działaniem czynników atmosferycznych i przeciwdziałające dyfuzji chlorków i CO2 wykonuje się jednoskładnikową farbą akrylową TECNORIV AC 100.
  Cechy farby TECNORIV AC 100:
 • nakładanie pędzlem, natryskiem hydrodynamicznym lub wałkiem,
 • przepuszczalność pary wodnej i bariera dla dyfuzji CO2,
 • przyczepność do betonu lub zaprawy > 3 [MPa],
 • aprobaty techniczne: ITB, IBDIM,
 • dopuszczenie PZH do kontaktu z wodą surową ujmowaną w celu uzdatnienia jej do picia,


 • UWAGA
  Właściwości, zasady i zakres stosowania materiałów określone są w aktualnych aprobatach technicznych. Stosowanie powinno być zgodne z: dokumentacją techniczną opracowaną dla danego zastosowania, zasadami obróbki podanymi w Kartach Informacyjnych Produktów, postanowieniami Aprobat Technicznych oraz z normami i przepisami obowiązującymi w Polsce.


  © 2023 OTiK Sp. z o.o.