Właściwości materiałów i wymagania aprobat technicznych ITB oraz IBDiM wydanych dla materiałów VHDRS®:

Wytrzymałość na ściskanie
po czasie twardnienia:
1 dzień 2 dni 7 dni 28 dni 90 dni
zaprawa MuCis BS 38 [MPa] 6,0 10,5 24,4
(20)*
32,0
(30)*
36,3
(30)*
zaprawa MuCis BS 39 [MPa] 23,0 31,9 45,2
(40)*
55,0
(40)*
64,0
(40)*
* wartość wymagana w aprobatach technicznych wydanych dla materiałów VHDRS®

Wytrzymałość na rozciąganie
podczas zginania, po czasie twardnienia:
1 dzień 2 dni 7 dni 28 dni 90 dni
zaprawa MuCis BS 38 [MPa] 2,4 3,6 6,4
(5)*
8,5
(5)*
9,0
(7)*
zaprawa MuCis BS 39 [MPa] 5,9 6,9 9,0
(7)*
11,0
(8)*
11,9
(10)*
* wartość wymagana w aprobatach technicznych wydanych dla materiałów VHDRS®


© 2023 OTiK Sp. z o.o.