Pierwsze materiały naprawcze spełniające konkretne wymagania techniczne na:
- ograniczenie korozji zbrojenia w obecności chlorków,
- stan pasywny zbrojenia w obecności chlorków,
- prędkość karbonatyzowania.
© 2023 OTiK Sp. z o.o.