Właściwości materiałów i wymagania aprobat technicznych ITB oraz IBDiM wydanych dla materiałów VHDRS®:

Przyczepność zaprawy
MuCis BS 38 do suchego
lub wilgotnego betonu [MPa]:
warstwa 5 mm warstwa 10 mm warstwa 30 mm
wartości średnie 2,6 2,6 2,6
wymaganie aprobaty technicznej wartość minimalna 1,5, wartość średnia 2,0

Przyczepność zaprawy
MuCis BS 39 do suchego
lub wilgotnego betonu [MPa]:
warstwa 5 mm warstwa 15 mm warstwa 30 mm
wartości średnie 2,6 2,6 2,9
wymaganie aprobaty technicznej wartość minimalna 1,5, wartość średnia 2,0

Przyczepność farby
Tecnoriv AC 100 [MPa]:
do betonu do zaprawy
MuCis BS 38
do zaprawy
MuCis BS 39
wartości średnie > 3 > 3 > 3
wymaganie aprobaty technicznej 3
(>0,8)*
3 3
> przyczepność jest wyższa od podanej w tabeli (wszystkie zerwania w podłożu)
* wartość wymagana dla uzyskania aprobaty technicznej


© 2023 OTiK Sp. z o.o.