środki ochrony powierzchniowej


inhibitory korozji dodawane do betonu i torkretu


materiały do naprawy betonu


betony i zaprawy o wysokiej eneregii pękania

Co to jest energia pękania?

RAPI-tec® PVA/PAV
Dwuskładnikowa zaprawa zbrojona wysokomodułowymi włóknami polimerowymi FIB® energy. Energia pękania ok. 500 N/m, wytrzymałość 24 MPa po 3 godzinach, brak skurczu. Stosowana do szybkich napraw betonowych nawierzchni jezdnych.

HFE-tec® PAV 360
Dwuskładnikowa zaprawa zbrojona wysokomodułowymi włóknami polimerowymi. Energia pękania 37500 N/m, wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 19 MPa. Wysoka odporność mechaniczna i ciągliwość. Stosowana na powierzchniach poziomych i w szalunkach.

REFOR-tec® GF5
Trzyskładnikowa zaprawa cementowa łącząca właściwości samopoziomujące oraz wyjątkowe parametry fizyko-mechaniczne i ciągliwość. Zbrojona wysokomodułowymi włóknami polimerowymi FIB® energy ST/HS. Energia pękania 32500 N/m, wytrzymałość na ściskanie/rozciąganie 130 MPa /32 MPa. Stosowana do produkcji cienkościennych elementów konstrukcyjnych, wzmacniania stropów i podłóg cienką warstwą dodaną, do przenoszenia silnych obciążeń dynamicznych przez pochłanianie i przekazywanie naprężeń ścinających i rozciągających.


energia pękania

Energia pękania jest parametrem zaczerpniętym z nieliniowej mechaniki pękania. Związana jest nie z wytrzymałością na rozciąganie, ale z ilością energii, którą należy dostarczyć dla zerwania próbki materiału przez rozciąganie/zginanie. Beton o wysokiej energii pękania wykazuje charakterystyczny przebieg uzyskanego w ten sposób wykresu naprężenie-odkształcenie:W całej rozciąganej/zginanej próbce następuje najpierw losowa dystrybucja mikrozarysowań o czym świadczy nieliniowy wzrost naprężenia. Gdy osiągnięte zostaje naprężenie maksymalne propagacja mikropęknięć przyspiesza się i skupiają się one w obszarze najsłabszego przekroju próbki tworząc tzw. strefę zniszczenia FPZ (Fracture Process Zone). W trakcie dalszego rozciągania materiał poza strefą FPZ nie jest już sprężyście obciążony, a poszerza się jedynie strefa zniszczenia nadal przenosząc malejące naprężenia. Energia pękania reprezentowana jest przez pole powierzchni pod krzywą naprężenie - odkształcenie.

Skutki obciążenia sejsmicznego słupa zbrojonego prętami stalowymi:
a) słup z zaprawy HFE-tec®: b) słup z betonu:

Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w produkcji konfekcjonowanych mieszanek betonów o wysokiej energii pękania. Wykorzystujemy w nich beton UHPC (Ultra High Performance Concrete - beton ultrawysokowartościowy), beton typu ECC (Engineered Cementitious Composite - beton projektowany mikromechanicznie) oraz polimerowe włókna wysokomodułowe typu PVA (polyvinyl alcohol), które całkowicie zastępują stalowe zbrojenie pasywne. Do każdej sytuacji, geometrii, wymagań i obciążeń zaoferujemy odpowiedni beton fabrycznie przygotowany do użycia. Zakresy energii deformacji oraz wytrzymałości osiąganych przez zaprawy serii REFOR-tec® i HFE-tec® pokazano na poniższym wykresie w zestawieniu z betonem zwykłym:Betony o wysokiej energii pękania przeznaczone są do stosowania wszędzie tam, gdzie duże deformacje muszą być przeniesione bez powstania uszkodzenia: w obszarach sejsmicznych, wysokich obciążeń dynamicznych i gdzie wymagana jest ciągliwość. Mieszanki REFOR-tec® używane są obecnie w produkcji prefabrykatów niezbrojonych stalą: cienkich paneli fasadowych, paneli akustycznych i sufitowych, cienkich i lekkich belek i profili konstrukcyjnych dowolnego przekroju.

Nasze betony stosowano w roku 2006 do wykonania pierwszych w Europie płyt uciąglających, które zastępują dylatacje w konstrukcji wiaduktów autostradowych.


Więcej informacji zawierają publikacje:
1. Apostolo F., Autobrennero Lab, Le Strade, p.68-72, Milano, Italia,12/2006.
2. HFE-tec® beat the cracks by providing High Fracture Energy Tecnochem, Bergamo, Italy, 2006.
3. Rosignoli D., High Ductility Concrete with Polymer Fibers for Bridge Deck Link Slabs, 2008 Concrete Bridge Conference, St. Louis, USA, May, 2008.
4. The Concrete Challenge. Highly Sophisticated Cement Based Materials Featuring either High Strength or High Ductility: UHPC & ECC. Tecnochem, Bergamo, Italy, 2006.


inne ciekawe materiały

DYNACEM
Bezwybuchowy środek do kruszenia betonu, kamieni i skał    www
Der Quellsprengstoff zum Erschütterungsfreien Sprengen    www
Non-explosive demolition and rock breaking agent    www
Snigel dynamit för berg- och stenspräckning    www
Was ist ein Quellsprengstoff ?    www
© 2023 OTiK Sp. z o.o.