Zbrojenie traci ochronę antykorozyjną, gdy alkaliczna otulina betonowa ulegnie z czasem zobojętnieniu
- tzw. karbonatyzacji, będącej skutkiem oddziaływania nań dwutlenku węgla zawartego w atmosferze. Zaprawa naprawcza też ulega karbonatyzacji. Im mniejsza jest prędkość posuwania się frontu karbonatyzacji w zaprawie naprawczej, tym póĽniej dotrze on do zbrojenia i tym dłużej zbrojenie będzie chronione przed korozją po remoncie.

Prędkość posuwania się frontu karbonatyzacji w otulinie ma szczególnie istotne znaczenie
dla trwałości budowli eksploatowanych w środowisku zawierającym chlorki:

!do wystartowania korozji zbrojenia w betonie skarbonatyzowanym wystarcza 100-krotnie mniejsze stężenie chlorków niż w betonie nieskarbonatyzowanym.

Zaprawy naprawcze różnią się istotnie prędkością karbonatyzowania. W grupie 13 zapraw naprawczych jednego wytwórcy różnice są prawie 200-krotne:


Prędkość karbonatyzowania zapraw naprawczych (pomiar metodą przyspieszoną).


W Polsce prędkość posuwania się frontu karbonatyzacji w zaprawie naprawczej określa się w odniesieniu do prędkości posuwania się frontu karbonatyzacji w badanej jednocześnie wzorcowej zaprawie cementowej ITB za pomocą względnego współczynnika dyfuzji CO2:

Prędkość posuwania się frontu karbonatyzacji
- względny współczynnik dyfuzji CO2:
zaprawa
MuCis BS 38
zaprawa
MuCis BS 39
zaprawa
cementowa
ITB
przeznaczenie zaprawy szpachlowanie
betonu
otulanie
zbrojenia
zaprawa
normowa
wartość (w stosunku do zaprawy wzorcowej) 52 % 7 % 100 %
wymaganie w aprobacie technicznej < 70 % < 10 % < 100 % *
* wymaganie uzyskania aprobaty technicznej


Więcej informacji na temat karbonatyzowania i właściwości dyfuzyjnych zapraw naprawczych zawierają publikacje:
-   Michalak E., Tężycki W., Postęp karbonatyzacji - ważny parametr techniczny zapraw naprawczych stosowanych w remontowaniu żelbetu w hydrotechnice, X Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, Kielce, 16-18 czerwca 2003,
-   Michalak E., Tężycki W., Właściwości dyfuzyjne - istotne cechy zapraw naprawczych stosowanych w remontowaniu żelbetu w mostach, XIII seminarium "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów", Poznań, 17-18 czerwca 2003.


© 2023 OTiK Sp. z o.o.