KROK 1:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Należy dokładnie usunąć niespójny lub uszkodzony beton. Należy określić metodę i głębokość usuwania betonu. W zależności od rodzaju i stanu technicznego betonu najlepsze wyniki może zapewnić skuwanie, piaskowanie lub czyszczenie wodą pod ciśnieniem powyżej 1000 bar. Odkrytą stal zbrojeniową należy oczyścić przez piaskowanie suchym ścierniwem.
Więcej o przygotowaniu podłoża w rozdziale "Strategia naprawy".
Więcej o czyszczeniu wodą na stronie www.otik.use.plKROK 2:
ZABEZPIECZENIE ODKRYTEGO ZBROJENIA

Natychmiast po oczyszczeniu prętów należy zabezpieczyć je dwuskładnikowym, mineralnym materiałem antykorozyjnym MuCis Steel Protection. Ta operacja wykonywana jest aby zapewnić dokładne i równomierne otulenie prętów na całej długości i w miejscach przechodzenia ich przez połączenie beton - naprawa.
Cechy materiału MuCis Steel Protection:
 • stan pasywny stali w obecności chlorków w otulinie w/g PN-86/B-01810,
 • domieszki antykorozyjne MuCis®,
 • aprobaty techniczne: ITB, IBDIM,
 • dopuszczenie PZH do kontaktu z wodą do picia,


 • EWENTUALNA WARSTWA SCZEPNA
  Z zasady nie stosuje się warstwy sczepnej. Tylko przed ręcznym nanoszeniem zaprawy na beton niespójny lub o bardzo słabej przyczepności, można wetrzeć weń zaprawę MuCis BS 39 zarobioną do konsystencji szlamu.


     
  KROK 3:
  WYPEŁNIENIE UBYTKU, LUB
  WARSTWA ZABEZPIECZAJˇCA PRZED KOROZJˇ

  Należy wykonać natryskiem metodą mokrą lub ręcznie dwuskładnikową zaprawą MuCis BS 39.
  Cechy zaprawy MuCis BS 39:
 • nakładanie na suche lub mokre podłoże,
 • moduł sprężystości 22 [GPa],
 • stan pasywny stali w obecności chlorków w/g PN-86/B-01810,
 • ograniczenie aktywnej korozji stali w obecności chlorków w/g JIS A 6205,
 • brak karbonatyzacji,
 • domieszki antykorozyjne MuCis®,
 • aprobaty techniczne: ITB, IBDIM,
 • dopuszczenie PZH do kontaktu z wodą do picia,


 • UWAGA
  Właściwości, zasady i zakres stosowania materiałów określone są w aktualnych aprobatach technicznych. Stosowanie powinno być zgodne z: dokumentacją techniczną opracowaną dla danego zastosowania, zasadami obróbki podanymi w Kartach Informacyjnych Produktów, postanowieniami Aprobat Technicznych oraz z normami i przepisami obowiązującymi w Polsce.


  © 2023 OTiK Sp. z o.o.