Wymagania określone w aprobatach technicznych ITB oraz IBDiM wydanych dla materiałów VHDRS® na tle wymagań stawianych dla uzyskania aprobaty technicznej:

Wymagane właściwości materiałów
po 150 cyklach zamrażania/rozmrażania:
zaprawa
MuCis BS 38
zaprawa
MuCis BS 39
farba
TecnorivAC100
ubytek masy [%] 0,1
(<5)*
0,1
(<5)*
-
strata wytrzymałości na zginanie [%] 5,0
(<20)*
10,0
(<20)*
-
strata wytrzymałości na ściskanie [%] 5,0
(<20)*
10,0
(<20)*
-
przyczepność do betonu [N/mm2] 2,0 2,0 3,0
stan powłoki - - bez zmian
- nie dotyczy, * wartość wymagana dla uzyskania aprobaty technicznej


© 2023 OTiK Sp. z o.o.