Właściwości materiałów
po 150 cyklach zamrażania/rozmrażania:
zaprawa
MuCis BS 38
zaprawa
MuCis BS 39
farba
TecnorivAC100
- w wodzie:
wytrzymałość na zginanie [N/mm2] 14,80 12,54 -
wytrzymałość na ściskanie [N/mm2] 64,01 73,77 -
przyczepność do betonu [N/mm2] 2,56 3,24 > 4,40
- w roztworze soli:
wytrzymałość na zginanie [N/mm2] 12,25 12,81 -
wytrzymałość na ściskanie [N/mm2] 63,67 76,17 -
przyczepność do betonu [N/mm2] > 2,60 2,58 > 4,57
- nie dotyczy, > przyczepność jest wyższa od podanej w tabeli (wszystkie zerwania w podłożu)


© 2023 OTiK Sp. z o.o.