Ubytki właściwości materiałów VHDRS® na tle wymagań stawianych dla uzyskania aprobaty technicznej:

Ubytki właściwości materiałów
po 150 cyklach zamrażania/rozmrażania:
zaprawa
MuCis BS 38
zaprawa
MuCis BS 39
farba
TecnorivAC100
- w wodzie:
ubytek masy [%] 0,00
(<5,00)*
0,02
(<5,00)*
-
strata wytrzymałości na zginanie [%] 0,00
(<20,00)*
0,15
(<20,00)*
-
strata wytrzymałości na ściskanie [%] 0,00
(<20,00)*
4,67
(<20,00)*
-
strata przyczepności do betonu [%] 4,48 0,00 0,00
- w roztworze soli:
ubytek masy [%] 0,00
(<5,00)*
0,00
(<5,00)*
-
strata wytrzymałości na zginanie [%] 1,45
(<20,00)*
0,00
(<20,00)*
-
strata wytrzymałości na ściskanie [%] 0,00
(<20,00)*
1,56
(<20,00)*
-
strata przyczepności do betonu [%] 0,00 0,00 0,00
- nie dotyczy, * wartość wymagana dla uzyskania aprobaty technicznej


© 2023 OTiK Sp. z o.o.