Właściwości materiałów i wymagania aprobat technicznych ITB oraz IBDiM wydanych dla materiałów VHDRS®:

Moduł sprężystości: dynamiczny statyczny
(σ = 2 N/mm2)
statyczny
(σ = 4 N/mm2)
zaprawa MuCis BS 38 [GPa] 15,77 9,40 8,90

Moduł sprężystości: dynamiczny statyczny
(σ = 5 N/mm2)
statyczny
(σ = 10 N/mm2)
zaprawa MuCis BS 39 [GPa] 20,29 21,60 22,30


© 2023 OTiK Sp. z o.o.