Zastosowanie trwałych materiałów i wysoka przyczepność do podłoża potwierdzona przy odbiorze wykonanej naprawy nie są wystarczające dla trwałości naprawy. Trwałość naprawy powinna być rozumiana jako trwałość układu: beton konstrukcji + warstwa naprawcza. Jeżeli obydwa składniki nie "pracują" razem, to w naprawie powstaną zarysowania, lub odspoi się ona od podłoża. Istotne znaczenie mają tu:
- parametry fizyko-mechaniczne naprawianego betonu, materiału naprawczego oraz połączenia beton/naprawa,
- geometria naprawianego elementu,
- obciążenia konstrukcyjne,
- obciążenia zmianami temperatury i wilgotności.
Wykazano (H. Sadouki, G. Matinola), że decydujące w tym przypadku parametry materiału naprawczego to energia pękania, skurcz i moduł sprężystości:Moduł sprężystości naprawy nie powinien być wyższy od modułu sprężystości naprawianego betonu. W systemie VHDRS® mamy do dyspozycji zaprawy o module 9 GPa (zaprawa MuCis® BS 38) oraz 22 GPa (zaprawa MuCis® BS 38). Można też płynnie regulować moduł sprężystości w zakresie od 9 GPa do 22 GPa mieszając obie zaprawy w odpowiednim stosunku.


Dla konkretnej konstrukcji i występujących obciążeń możliwe jest numeryczne zaprojektowanie naprawy o najmniejszym ryzyku powstania zarysowania lub odspojenia się od podłoża. Przykładem jest naprawa filarów wiaduktu Isarco (autostrada A22), których wysokość dochodzi do 90 m:Przy istniejących wymiarach i przekrojach naprawianych filarów oraz parametrach betonu (energia pękania Gf = 110 N/m i moduł sprężystości E = 40 GPa), minimalne ryzyko odspojenia i powstania zarysowań występuje przy następującej konstrukcji warstwy reprofilującej:
1)  nałożona na "stary beton" warstwa 60 mm zbrojona siatką stalową, wykonana z zaprawy o energii pękania Gf = 165 N/m i module sprężystości E = 22 GPa,
2)  wierzchnia warstwa 10 mm wykonana z zaprawy o energii pękania Gf = 87 N/m i module sprężystości E = 9 GPa,
3)  powierzchniowe zabezpieczenie betonu farbą.
Do wykonania warstw o modułach sprężystości 9 GPa oraz 22 GPa wykorzystano zaprawy naprawcze systemu VHDRS®:Więcej informacji na temat dopasowania właściwości mechanicznych warstwy naprawczej i podłoża zawiera artykuł: Madaj A., Martinola G., Tężycki W., Właściwości materiałów i projektowanie warstw naprawczych wiaduktu Isarco, Materiały Budowlane 12'2000, grudzień 2000.


© 2023 OTiK Sp. z o.o.